ANNULERINGSVERZEKERING

ANNULERINGSVERZEKERING
20€ / WEEK – 3 € / NACHT
DEKKING EN VOORDELEN:

GROEP Senia stelt voor om een annuleringsverzekering af te sluiten, dat een terugbetaling van alle of een deel van uw verblijf dekt onder bepaalde voorwaarden.
• Het abonnement op het annuleringsverzekerings pakket wordt sterk aangeraden. Het bedrag is 20 € / week, 3 € / nacht. Dit bedrag wordt volledig betaald op het moment van boeking.
• GROUP Senia doet geen vergoeding teruggeven, onder welke omstandigheden dan ook, indien niet gedekt door deze verzekering.
• Het begonnen verblijf wordt volledig betaald.
• Er wordt geen korting verstrekt in geval van verlate aankomst of voortijdig vertrek.
• De opzeggingsgarantie omvat de terugbetaling van de verblijfkosten, na aftrek van de kosten van het dossier en het bedrag van de voorgaande garantie op vertoon van een bewijs van annulering in de volgende gevallen vermeld in dit document.
VOOR VERTREK
In de volgende gevallen:
• Bij ernstige ziekte of een ernstig ongeval of overlijden van de verzekerde, zijn wettelijke partner, (klein)kinderen of ouders.
• Bij overlijden van een (stief)broer of zus.
• Bij ernstige materiële schade van eigendommen waar aanwezigheid bij vereist is.
• Bij ontslag, behalve bij contracten van minder dan een jaar.
• Bij ongeluk of diefstal van uw voertuig en/of caravan gedurende (direkte) reis naar bestemming.
• Bij het verkrijgen, na de reservering datum, van een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd door een persoon die gedurende meer dan een jaar geregistreerd staat bij het arbeidsbureau.
Er wordt terugbetaald:

• In het geval dat de hierboven beschreven gebeurtenissen zich voordoen tussen de boekingsdatum en 30 dagen voor de aankomstdatum, wordt het totaal van de aanbetaling terugbetaald (met aftrek van de reserveringskosten en de garantiekosten)
• In het geval dat deze gebeurtenissen plaatsvinden binnen 30 dagen voor de verwachte aankomstdatum en reeds100% van uw verblijf betaald is, zal 100% worden terugbetaald (met aftrek van de aanbetaling, de reserveringskosten en de garantiekosten)
• In het geval van annulering binnen 30 dagen voor de aankomstdatum, en dat de reden voor de annulering niet overeenkomt met een van de bovenstaande uitgangspunten, kan de totale aanbetaling (met aftrek van de reserveringskosten en de garantiekosten) teruggevorderd worden in de vorm van korting op een verblijf in hetzelfde seizoen volgens beschikbaarheid.
TIJDENS UW VAKANTIE
Als een van de bovengenoemde evenementen plaatsvinden tijdens uw verblijf.
Er wordt terugbetaald:
•Het bedrag evenredig aan het deel van de vakantie dat niet genoten kan worden, maar wel reeds betaald is.
MET UITZONDERING VAN
• Schade veroorzaakt door buitenlandse oorlogen, burgeroorlog, staking, nucleaire of radioactieve effecten
• Schade opzettelijk veroorzaakt door de verzekerde of mede ingeschrevenen
• Zelfmoord of poging daartoe door de verzekerde of mede ingeschrevenen
• Ongeval, ziekte of overlijden
• Wat voorafgaand aan de garantieovernamedatum gebeurd
• Wat het gevolg is van een chronische ziekte
• Wat mensen betreft ouder dan 80 jaar, tenzij het overlijden van die persoon plaatsvindt op minder dan 5 dagen voor de aanvangsdatum van het verblijf
• Depressie dat leidt tot ziekenhuisopname van minder dan 3 dagen
• Weersomstandigheden

WAT TE DOEN IN GEVAL VAN VERLIES?
• Binnen 24 uur contact opnemen via e-mail met de afdeling reserveringen dat een gebeurtenis uw vertek verhindert.
• De volgende documenten opsturen naar de reserveringsafdeling:
– Een e-mail met het verzoek van de annulering van uw boeking
– Een medische verklaring met uitleg over de aard, de oorsprong en de ernst van het ongeval of ziekte
– Elk ander bewijs van de gebeurtenis

TARIEVEN
• 3€/nacht, voor het gehele verblijf van minder dan 7 nachten
• 20€/week, voor het gehele verblijf van 7 nachten

Voorbeeld: voor een verblijf van 10 nachten betaald u 20€ voor 7 nachten + 3 € / nacht (x3 nachten) = 29€